Welkom bij Gelecon Schoonmaaksystemen, inloggen of registreren.

Disclaimer en privacy

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.
U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle
informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de
ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen
wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade
die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking
gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op
of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd.
In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.
Wij geven u daarbij de volgende garanties:

Uw gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken
of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van uwgegevens blijft
beperkt tot de beoogde doelstelling. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor
direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites,
en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid
of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of
juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in
van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.